تماس با مـجموعـه بـزرگ پذیـرایـی معیـن دربـاری

Contact With Moeindarbari Great Restaurant

route

مسیر شعبه 1 به من نشان بده

مسیریابی به شعبه نوفل لوشـاتو رستوران معین درباری

route

مسیر شعبه 2 به من نشان بده

مسیریابی به شعبه شاندیز رستوران معین درباری

logo-1

از طریق فرم مقابل می توانید با ما ارتباط داشته باشید

می توانید نظرات و انتقادات خود و یا هر گونه سوال را که از ما دارید از طریق فرم مقابل یا ایمیل  برای ما ارسال کنید.
ارسال
ارسال
تلفن رزرو
09128933307
ساعت کاری :

تمام ایام هفته / نهار :  16:30 – 11:30 / شام :  23:30 – 19:30 / تلفن رزرو :  09128933307

شعبه مرکزی :

مشـهد / بین میدان تلویــزیـون و میدان پارک / حاشیه شهرک نوفل لوشـاتو | تلفـــن : ۴۸ ۵۲ ۷۸ ۳۸ / ۷۷ ۳۷ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱ | فکس : ۷۶ ۶۲ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱

شعبه شاندیز :

مشـهد / شـــاندیـــز /بیـــن امــام رضــا 8 و 10  | تلفـــن : 99 44 32 34 / 88 44 32 34 /  77 44 32 34 – ۰۵۱

تماس با ما :

info@moeindarbari.org

logo-1
ساعت کاری :

تمام ایام هفته

| نهار :   16:30 – 11:30

| شام :  23:30 – 19:30

| تلفن رزرو :  09128933307

شعبه مرکزی :

مشـهد / بین میدان تلویــزیـون و میدان پارک / حاشیه شهرک نوفل لوشـاتو

| تلفـــن : ۴۸ ۵۲ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱

| تلفـــن : ۷۷ ۳۷ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱

| فکس :     ۷۶ ۶۲ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱

شعبه شاندیز :

مشـهد / شـــاندیـــز /بیـــن امــام رضــا 8 و 10

| تلفـــن : 77 44 32 34 – ۰۵۱

| تلفـــن : 88 44 32 34 – ۰۵۱

| تلفـــن : 99 44 32 34 – ۰۵۱

تماس با ما :

info@moeindarbari.org