تماس با مـجموعـه بـزرگ پذیـرایـی معیـن دربـاری

Contact With Moeindarbari Great Restaurant

route

مسیر شعبه 1 به من نشان بده

مسیریابی به شعبه نوفل لوشـاتو رستوران معین درباری

route

مسیر شعبه 2 به من نشان بده

مسیریابی به شعبه شاندیز رستوران معین درباری

logo-1

از طریق فرم مقابل می توانید با ما ارتباط داشته باشید

می توانید نظرات و انتقادات خود و یا هر گونه سوال را که از ما دارید از طریق فرم مقابل یا ایمیل  برای ما ارسال کنید.
  ارسال
  ارسال

  تلفن هماهنگی و رزرو

  09128933307
  ساعت کاری :

  تمام ایام هفته / نهار :  16:30 – 11:30 / شام :  23:30 – 19:30 / تلفن رزرو :  09128933307

  شعبه مرکزی :

  مشـهد / بین میدان تلویــزیـون و میدان پارک / حاشیه شهرک نوفل لوشـاتو | تلفـــن : ۴۸ ۵۲ ۷۸ ۳۸ / ۷۷ ۳۷ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱ | فکس : ۷۶ ۶۲ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱

  شعبه شاندیز :

  مشـهد / شـــاندیـــز /بیـــن امــام رضــا 8 و 10  | تلفـــن : 99 44 32 34 / 88 44 32 34 /  77 44 32 34 – ۰۵۱

  تماس با ما :

  info@moeindarbari.org

  logo-1
  ساعت کاری :

  تمام ایام هفته

  | نهار :   16:30 – 11:30

  | شام :  23:30 – 19:30

  | تلفن رزرو :  09128933307

  شعبه مرکزی :

  مشـهد / بین میدان تلویــزیـون و میدان پارک / حاشیه شهرک نوفل لوشـاتو

  | تلفـــن : ۴۸ ۵۲ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱

  | تلفـــن : ۷۷ ۳۷ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱

  | فکس :     ۷۶ ۶۲ ۷۸ ۳۸ – ۰۵۱

  شعبه شاندیز :

  مشـهد / شـــاندیـــز /بیـــن امــام رضــا 8 و 10

  | تلفـــن : 77 44 32 34 – ۰۵۱

  | تلفـــن : 88 44 32 34 – ۰۵۱

  | تلفـــن : 99 44 32 34 – ۰۵۱

  تماس با ما :

  info@moeindarbari.org